Kaip naudoti CardiAid

Pamačius be sąmonės parkritusį žmogų:

  • Įsitikinkite, kad Jūs, nukentėjusysis ir žmonės, esantys greta, yra saugūs.
  • Pabandykite pakalbinti nukentėjusį švelniai pakratydami jį už pečių ir garsiai paklauskite: „Ar jums viskas gerai?“.

Jei nukentėjusysis į Jus reaguoja:

  • Įsitikinę, jog aplinka yra saugi, nebandykite jo kelti, palikite jį toje pačioje pozicijoje.
  • Pabandykite išsiaiškinti, kas jam nutiko ir, prireikus, kvieskite pagalbą.
  • Nepamirškite reguliariai iš naujo įvertinti nukentėjusiojo būklę.

Jei nukentėjusysis nereaguoja: Kvieskite pagalbą ir atlikite šiuos žingsnius:

 

CardiAid 1 žingsnis, atidarykite kvėpavimo takus
Paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros. Uždėkite savo ranką ant jo kaktos ir švelniai atloškite galvą atgal, o smakrą pirštų galiukais kilstelkite į viršų, taip pražiodydami burną ir atverdami kvėpavimo takus.Norėdami įvertinti aukos kvėpavimą, klausykite, jauskite ir stebėkite.
CardiAid 2 žingsnis, paprašykite atnešti AID .
Jei žmogus nekvėpuoja ar jo kvėpavimas yra sutrikęs, liepkite kam nors iš esančių šalia nedelsiant pakviesti pagalbą ir atnešti AID. Kol jis bus pristatytas, atlikite gaivinimą.
CardiAid 3 žingsnis, mobiliuoju telefonu iškvieskite greitąją pagalbą.
Jei šalia nukentėjusio žmogaus esate vienas, mobiliuoju telefonu pats iškvieskite greitąją pagalbą.
CardiAid 4 žingsnis, atidarykite CardiAid
CardiAid įsijungia automatiškai atidarius apsauginį dangtį. Toliau sekite žodines ir vaizdines defibriliatoriaus komandas.
CardiAid 5 žingsnis, pašalinkite drabužius nuo krūtinės
Pašalinkite drabužius nuo nukentėjusiojo krūtinės. Prireikus pasinaudokite žirklėmis, kurios yra CardiAid defibriliatoriaus pirmosios pagalbos rinkinyje.
CardiAid 6 žingsnis, atidarykite elektrodų pakuotę.
Atidarykite elektrodų pakuotę.
CardiAid 7 žingsnis, uždėkite elektrodą
Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo vieno iš elektrodų ir užklijuokite jį ant nukentėjusiojo nuogos krūtinės taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
CardiAid 8 žingsnis, uždėkite antrąjį elektrodą
Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo antro elektrodo ir užklijuokite jį ant nukentėjusiojo nuogos krūtinės taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
CardiAid 9 žingsnis, analizavimas prasideda automatiškai
CardiAid iš karto pradeda analizuoti širdies ritmą, nuo šio žingsnio nelieskite nukentėjusiojo.
CardiAid 10 žingsnis, prietaisas suteikia šoką
Prireikus elektros šoko, apie tai CardiAid informuoja ir automatiškai pasiruošia suteikti šoką. Naudojant CardiAid CT0207RF, šokas yra atliekamas paspaudus mygtuką. CT0207RF modelis elektros šoką atlieka automatiškai, prieš tai įspėjęs naudotoją.
CardiAid 11 žingsnis, CardiAid tęsia gaivinimo instrukcijas

CardiAid toliau vadovauja gaivinimo proceso metu. Laikantis žodinių instrukcijų, pirma atlikite 30 krūtinės paspaudimų. CardiAid skleidžia metronominį ritmą, tam, kad krūtinės paspaudimus atliktumėte reikiamu dažniu.

CardiAid 12 žingsnis, tęskite gaivinimą
Po 30 krūtinės paspaudimų, atlikite 2 įpūtimus burną į burną. Po jų toliau tęskite krūtinės paspaudimus, vadovaudamiesi defibriliatoriaus
nurodymais, kol išgirsite žodinį nurodymą „Nuo šiol nelieskite paciento“.